Tarotkort Mynter

Tarot Mynter

Mynt

Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken.

Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom.

  • Mynt tillsammans med Staver visar på pengar som kommer ut ur arbetsmässiga situationer.
  • Mynt tillsammans med Bägare visar på kärlek i hemmet. Trivsel hemma och ägodelar och materiell standard i hemmet. fasta relationer.
  • Mynt tillsammans med Sverd visar på konflikter som har med materiella saker och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och handlingar.

Mynt Ess – To Mynt – Tre Mynt – Fire Mynt – Fem Mynt – Seks Mynt – Sju Mynt – Åtta Mynt – Ni Mynt – Ti Mynt – Mynt page – Mynt riddare – Mynt drottning – Mynt kung

Tarot Pentacles 1

Ess i Mynt – Grund
En ny grund, ev en bättre ekonomi. Omvänd Förlust av en trygghet eller något ekonomiskt. Myntenes ess tyder på gode utsikter dersom spørsmålet dreier seg om økonomiske og materielle foreteender. Du har fremgang og er produktiv. Du gör innkjøp, investeringer eller legger en ny materiell grunn.

Tarot Pentacles 2

2 Mynt – Jämvikt
Bättre balans av ekonomin av egen kraft, söker en balans på grund av osäkerhet. Omvänd Förlorar något, eventuellt stora skulder. To mynter står for bevegelse, forandring og eksperimentering. Det er et kort som indikerar en eller annen form for sjonglering – penger i privatlivet, eller en ekstrajobb eller hvorfor ikke fritid og jobb, eller jobb og kjærlighet.

Tarot Pentacles 3

3 Mynt – Nyheter
Något nytt tillkommer, eventuellt liten vinst eller utbildning. Omvänd Blir utan, eventuellt förlorar en fördel, är hemmablind. Tre mynter indikerar at du må samarbeide med andre for å få jobben gjort. Tre mynter tyder også på virksomhed i de innledende faserne. Mye jobb uten umiddelbare resultat. Tre mynter indikerar også en period for innlæring.

Tarot Pentacles 4

4 Mynt – Ordning
Materiellt stabilt – balans i det materiella. Omvänd Svårigheter att få balans och kontroll i hemmet eller materiellt. Fire mynter tyder på økonomisk trygghet. Kortet kan være en advarsel om problemer med kontroll, eiertrang og sjalusi, og stahet. Fire mynter kan også indikera å holde ved det man har og angst for tap.

Tarot Pentacles 5

5 Mynt – Begränsning
Svårigheter materiellt. Förlust av pengar eller ställning. Sparsamhet på grund av begränsade resurser. Omvänd Lättnader materiellt eller ekonomiskt. Fem mynter er et tegn på materielle problemer. Du står foran dårlige tider økonomisk sett.

Tarot Pentacles 6

6 Mynt – Lärdomar
Resor för utbildning. ekonomiskt tillskott. Omvänd Svårt att ta ekonomiskt ansvar i helhetsammanhang. Seks mynter er kortet for generøsitet og hjelp fra andre. Kortet viser til gaver, sympati, vennlighet, takknemlighet, belønninger og beskyttelse.

Tarot Pentacles 7

7 Mynt – Planering
Står inför valsituationer av ekonomisk karaktär. Funderingar över framtida ekonomi. Omvänd Problem med placerade pengar. Sju mynter viser til langsomt vekst. Kanskje står du ved et veikryss – trenger du en kursendring eller helomvendig. Kortet kan også vise til ulike former for ubetalt arbeid.

Tarot Pentacles 8

8 Mynt – Intresse
Skickligheter och talanger i det materiella. Nya arbetsområden och intressen. Omvänd Svårigheter att planera rätt. Åtte mynter står for flittighet. Kortet kan tyde på at du er alt for oppslukt av arbeidet. Du har ikke tid for annet i livet ditt.

Tarot Pentacles 9

9 Mynt – Gåvor
Oväntade pengar, presenter, gåvor, eventuellt ett arv. Omvänd Oförtjänta pengar. väntade pengar som kan bli försenade. Ni mynter viser seg når du har materiell trygghet, og får dekket alle behov. Kortet kan indikera gaver, arv, gevinster eller inntekstøkning. Kortet står også for fortrolighet till seg selv og god smak.

Tarot Pentacles 1010 Mynt – Trygghet
Stabilt materiellt. Säker position. Omvänd Snålhet fast rikedom finns. Problem inom familjen om pengar. Ti mynter står for rikdom og stabilitet. Penger er i lufta. Du vil snart oppnå penger. Noen ganger vil kortet indikera stor utgift.

Page i Mynt – Bidrag
Meddelanden om pengar på väg. Ett barn som är mycket för planering och stillhet. Omvänd Ofördelaktiga besked som har med pengar att göra. Egenskaper Ett barn som är rädd och otrygg, går undan. Myntenes Page handler om å begynne i det små.

Ridder i Mynt – Tillkommer
Ett avtal på gång som ha med ekonomi att göra. Pengar har kommit eller kommer. En yngre man med planering, ordning och reda. Omvänd Pengar som blivit lovad kommer ej. En yngre man som är otålig, självömkande och allmänt irriterad. Myntenes ridder viser til fordeler man kan ha av å utføre kjedelige men nyttige ting. Du er på jakt etter å erobre nye markeder, og har en egen evne til å få gjennomført ting. Men du kan bli blind for andre verdier enn penger, og kan bli litt for egoistisk og hensynsløs i din streben etter fremgang og vekst.

Dronning i Mynt – Stillhet
Ordning och reda. En kvinna som är stabil, ordningsam och praktisk kunnig. Omvänd Oordning, kaos. En kvinna som kan vara elaka och baktalande när Du minst anar det. Myntenes dronning står for generøsitet, økonomisk kompetanse og omtanke. Det ser ut til at du forvalter din formue ansvarsfullt, og bruker den til å hjelpe andre. Du har en dyp sanselighet, og evne til å få ting til å spire og gro.

Kung i Mynt – Beslut
Tillökning av rikedom, säker position i livet. Ev en lärare, en man som är mångsidig och stabil med stort tålamod. Omvänd Minskad befogenhet i något stort. En tråkig och materialistiskt man som är fastlåst i rutiner. Myntenes konge viser til at du må holde forpliktelser, reparere det som blir ødelagt, tjene penger, sponse en ny bedrift. Materiell trygghet er viktig for å det . Det lønner seg å være tålmodig og planlegge langsiktig.

Tarot STORA ARKANA

STAVER

MYNTER

BEGRE

tarot
Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume

Tarotkort

Klikk på tarotkortet over. Da kan du lese kortversjonen av tarotkortet. Du kan også se den fullstendige beskrivelsen av de 78 tarotkortene hvis du ønsker det. Her kan du både legge til tarotkort og lese om tarotkort. Alt er ganske gratis.

Et tarotsett består av 78 tarotkort delt inn i den store arkana bestående av 22 kort som sies å være symbolsk for 22 forsøk a mennesket må gå gjennom for å få innsikt og forståelse av seg selv og universets kontekst. Domstolskortene , som består av 16 kort som refererer til mennesker som er viktige i våre liv og hva vi vil mestre. Og til slutt den lille arkana bestående av 40 kort. Den lille arkana er igjen delt inn i fire kategorier – pinner, kopper, sverd og mynter – hver representerer forskjellige aspekter av personligheten.

Stora Arkanan

Stora arkanan består av arketypene vi alle har med oss ​​i psyken vår. Den beskriver narrenes reise mot opplysning hvor narren først møter tryllekunstneren og avslutter sin reise på det siste kortet, Verden. Du er luren. Dommen må gjennom alle de typiske fallgruvene, utfordringene og seirene som livet gir alle. De tjueto kartene kan sees på som bilder av utviklingsveier, universelle prinsipper, universelle opplevelser som ethvert menneske vil tegne i løpet av sitt liv.

Det vil være tider i livet ditt hvor du opplever "ingen frykt" (Narren). Du praktiserer daglig kommunikasjonskunsten (Magikern),som inkluderer din selvbevissthet og selvtillit (Översteprästinnan) når du utvider kjærligheten med visdom (Keiserinnen) og deponerer din egen kraft og ledelse for å styrke andre (Keiseren).

Det er gjennom erfaringene du har gjennom livet, at du nærmer deg en følelse av tro og spiritualitet (Ypperstepresten), som gjør at du kan inngå forhold med andre mennesker (De Elskerne). I alle aspekter av det du gjør, møter du effekten av det du forårsaker (Vognen) og du må finne at du balanserer opplevelsene du treffer på en rettferdig og rettferdig måte (Rettferdighet).

Ved å stole på din erfaring (Eremiten) kan du snu livet ditt i gunstige og positive retninger (Ödeshjulet), og plassere deg selv i situasjoner og forhold der du kan uttrykke din styrke og lyst på livet (Alkemisten) og som lar deg bryte de vanlige handlingsmønstrene og gå helt nye veier (Den hengte mannen).

Da må du gi slipp på fortiden og lukke døra bak deg. Det er nødvendig å løslate for å komme videre (Død). Etter en stund vil du kunne se på fortiden med en sans for humor (Djevelen). Du får herved fornyet energi til å bryte ned det kunstige og falske (Tårnet) og derved erkjenne din egen iboende natur. Du vil da skinne med selvinnsikt og selvtillit (Stjernen), og gi deg styrken til å forlate gamle kjente verdener og gå gjennom portene (Månen) for å utforske nye verdener.

Ved å ta dine valg i livet basert på din intuisjon og din egen følelse av hva som er rett og galt, vil du kunne være naturlig, produktiv og stimulerende i teamarbeid, partnerskap og delt innsats (Solen). Ved å fortsette å bruke din sunne dom og ta hensyn til omstendighetene og historien din og livet ditt som helhet, kan du gjøre dommeren til det lovløse vitnet (Dommedag). Når du har frigjort deg fra selvkritiske mønstre og har vært i stand til å se på deg selv med kjærlige saklige øyne, kan du bygge nye verdener både inne og ute (Verden).

Tarot Wands

Staver

Staver Ess - To Staver - Tre Staver - Fire Staver - Fem Staver - Seks Staver - Sju Staver - Åtta Staver - Ni Staver - Ti Staver - Staver page - Staver riddare - Staver drottning - Staver kung 

Symboliserer kreativitet, aktivitet, indre ild, arbeid av alle slag, skapelse, konstruksjon og talenter. skaper ut av. Trollformler viser raske hendelser, varme, intensitet, muligheter, handling, handling, arbeid, kreativ kraft, aktivitet, motivasjon, dominans, kreativitet og energi. Arbeid er kjennetegn for Staver. Dominans av Staver visar på situationer med arbeid - kan være en hobby, lekser, skolegan, enhver form for utdanning eller en situasjon som krever tid og engasjement.

Tarot Mynter

Mynt

Mynt Ess - To Mynt - Tre Mynt - Fire Mynt - Fem Mynt - Seks Mynt - Sju Mynt - Åtta Mynt - Ni Mynt - Ti Mynt - Mynt page - Mynt riddare - Mynt drottning - Mynt kung

Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken.

Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom.

  • Mynt tillsammans med Staver visar på pengar som kommer ut ur arbetsmässiga situationer.
  • Mynt tillsammans med Bägare visar på kärlek i hemmet. Trivsel hemma och ägodelar och materiell standard i hemmet. fasta relationer.
  • Mynt tillsammans med Sverd visar på konflikter som har med materiella saker och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och handlingar.

Tarot Begre

Begre

Begre Ess - To Begre - Tre Begre - Fire Begre - Fem Begre - Seks Begre - Sju Begre - Åtta Begre - Ni Begre - Ti Begre - Begre page - Begre riddare - Begre drottning - Begre kung

Symboliserar dina vardagliga känsloyttringar. Kärlek, Glädje. Hopp och tro. Besvikelser och förväntningar.I Bägarna har du även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det som du upplever och känner inom dig. Du vill att känslorna ska utvecklas, bli till en gemenskap, flöda över till en harmonisk situation. Allt detta går under samlingsnamnet kärlek som är Bägarnas kännetecken.

Dominans av Begre visar på mycket känslor och kärlek i förhållanden.

Tarot Swords

Sverd

Sverd Ess - To Sverd - Tre Sverd - Fire Sverd - Fem Sverd - Seks Sverd - Sju Sverd - Åtta Sverd - Ni Sverd - Tio Sverd - Sverd page - Sverd riddare - Sverd drottning - Sverd kung

Symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och skeenden – utveckling. Från tanke till handling. I Sverden har du händelserna , allt som rör upp och skapar din verklighet, ditt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, du vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa. Allt detta går under samlingsnamnet hälsa och ibland händelser som är Sverdens kännetecken.

Dominans av Sverd visar på känslor och tankar snarare än handling. stor mental verksamhet och blockeringar.

Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume
Forside