Tarotkort Stora Arkanan

Tarotkort
Stora Arkanan

Et tarotsett består av 78 tarotkort delt inn i den store arkana bestående av 22 kort som sies å være symbolsk for 22 forsøk a mennesket må gå gjennom for å få innsikt og forståelse av seg selv og universets kontekst. Domstolskortene , som består av 16 kort som refererer til mennesker som er viktige i våre liv og hva vi vil mestre. Og til slutt den lille arkana bestående av 40 kort. Den lille arkana er igjen delt inn i fire kategorier – pinner, kopper, sverd og mynter – hver representerer forskjellige aspekter av personligheten.

Tarotkort

Stora arkanan består av arketypene vi alle har med oss ​​i psyken vår. Den beskriver narrenes reise mot opplysning hvor narren først møter tryllekunstneren og avslutter sin reise på det siste kortet, Verden. Du er luren. Dommen må gjennom alle de typiske fallgruvene, utfordringene og seirene som livet gir alle. De tjueto kartene kan sees på som bilder av utviklingsveier, universelle prinsipper, universelle opplevelser som ethvert menneske vil tegne i løpet av sitt liv.

Det vil være tider i livet ditt hvor du opplever «ingen frykt» (Narren). Du praktiserer daglig kommunikasjonskunsten (Magikern),som inkluderer din selvbevissthet og selvtillit (Översteprästinnan) når du utvider kjærligheten med visdom (Keiserinnen) og deponerer din egen kraft og ledelse for å styrke andre (Keiseren).

Det er gjennom erfaringene du har gjennom livet, at du nærmer deg en følelse av tro og spiritualitet (Ypperstepresten), som gjør at du kan inngå forhold med andre mennesker (De Elskerne). I alle aspekter av det du gjør, møter du effekten av det du forårsaker (Vognen) og du må finne at du balanserer opplevelsene du treffer på en rettferdig og rettferdig måte (Rettferdighet).

Ved å stole på din erfaring (Eremiten) kan du snu livet ditt i gunstige og positive retninger (Ödeshjulet), og plassere deg selv i situasjoner og forhold der du kan uttrykke din styrke og lyst på livet (Alkemisten) og som lar deg bryte de vanlige handlingsmønstrene og gå helt nye veier (Den hengte mannen).

Da må du gi slipp på fortiden og lukke døra bak deg. Det er nødvendig å løslate for å komme videre (Død). Etter en stund vil du kunne se på fortiden med en sans for humor (Djevelen). Du får herved fornyet energi til å bryte ned det kunstige og falske (Tårnet) og derved erkjenne din egen iboende natur. Du vil da skinne med selvinnsikt og selvtillit (Stjernen), og gi deg styrken til å forlate gamle kjente verdener og gå gjennom portene (Månen) for å utforske nye verdener.

Ved å ta dine valg i livet basert på din intuisjon og din egen følelse av hva som er rett og galt, vil du kunne være naturlig, produktiv og stimulerende i teamarbeid, partnerskap og delt innsats (Solen). Ved å fortsette å bruke din sunne dom og ta hensyn til omstendighetene og historien din og livet ditt som helhet, kan du gjøre dommeren til det lovløse vitnet (Dommedag). Når du har frigjort deg fra selvkritiske mønstre og har vært i stand til å se på deg selv med kjærlige saklige øyne, kan du bygge nye verdener både inne og ute (Verden).

Tarot Wands

Staver

Inneholder: Staver Ess, To Staver, Tre Staver, Fire Staver, Fem Staver, Seks Staver, Sju Staver, Åtta Staver, Ni Staver, Ti Staver, Staver page, Staver riddare, Staver drottning, Staver kung.

Symboliserer kreativitet, aktivitet, indre ild, arbeid av alle slag, skapelse, konstruksjon og talenter. skaper ut av. Trollformler viser raske hendelser, varme, intensitet, muligheter, handling, handling, arbeid, kreativ kraft, aktivitet, motivasjon, dominans, kreativitet og energi. Arbeid er kjennetegn for Staver. Dominans av Staver visar på situationer med arbeid – kan være en hobby, lekser, skolegan, enhver form for utdanning eller en situasjon som krever tid og engasjement.

Tarot Mynter

Mynt

Inneholder: Mynt Ess, To Mynt, Tre Mynt, Fire Mynt, Fem Mynt, Seks Mynt, Sju Mynt, Åtta Mynt, Ni Mynt, Ti Mynt, Mynt page, Mynt riddare, Mynt drottning, Mynt kung.

Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken.

Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom. Mynt tillsammans med Staver visar på pengar som kommer ut ur arbetsmässiga situationer. Mynt tillsammans med Bägare visar på kärlek i hemmet. Trivsel hemma och ägodelar och materiell standard i hemmet. fasta relationer. Mynt tillsammans med Sverd visar på konflikter som har med materiella saker och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och handlingar.

Tarot Begre

Begre

Inneholder: Begre Ess, To Begre, Tre Begre, Fire Begre, Fem Begre, Seks Begre, Sju Begre, Åtta Begre, Ni Begre, Ti Begre, Begre page, Begre riddare, Begre drottning, Begre kung

Symboliserar dina vardagliga känsloyttringar. Kärlek, Glädje. Hopp och tro. Besvikelser och förväntningar.I Bägarna har du även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det som du upplever och känner inom dig. Du vill att känslorna ska utvecklas, bli till en gemenskap, flöda över till en harmonisk situation. Allt detta går under samlingsnamnet kärlek som är Bägarnas kännetecken. Dominans av Begre visar på mycket känslor och kärlek i förhållanden.

Tarot Swords

Sverd

Inneholder: Sverd Ess, To Sverd, Tre Sverd, Fire Sverd, Fem Sverd, Seks Sverd, Sju Sverd, Åtta Sverd, Ni Sverd, Tio Sverd, Sverd page, Sverd riddare, Sverd drottning, Sverd kung.

Symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och skeenden – utveckling. Från tanke till handling. I Sverden har du händelserna , allt som rör upp och skapar din verklighet, ditt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, du vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa. Allt detta går under samlingsnamnet hälsa och ibland händelser som är Sverdens kännetecken. Dominans av Sverd visar på känslor och tankar snarare än handling. Stor mental verksamhet och blockeringar.

 

NARREN
Narren starter sin reise mot opplysningstiden kun utstyrt med selvtillit. Kortet snakker om en ny begynnelse, usårbar, naivitet, blankt lerret, ego, identitet, pioner, å leve livet uten rustning, leve her og nå. Narren dukker opp når noe nytt og overraskende starter i livet ditt. Du gjør noe nytt skjønn overrasker andre, men du er entusiastisk og tror på deg selv. Du tror på reisen og livet.

MAGIKERN
Narrens første stopp er hos Magikern for å lære handlingskonsekvens. Narren lærer at alt har skapt seg. Lære å manifestere. Ta ansvar for deres egen virkelighet, for alt du har skapt selv, og du kan o-skape den også. Kortet står for positiv handling, individualisme og viljestyrke. Trollmannen har makt og kan lykkes med hva som helst. Du vet hva du vil og har evnen til å lykkes.

HÖGPRÄSTINNAN
Narren får høyere utdanning av yppersteprestinnen for å forberede alt som skal komme på tåpens reise. Kortet snakker om intuisjon, kunnskapen. Å lære å gå utover det lineære og å gå dypere. Overprestinnen har ingen flekkete tanker som forvirrer henne, hun har kontakt med sin indre kunnskap. Det er ikke tid for handling. Overprestessen står for hemmeligheter, underbevisstheten din.

KEISERINNEN
Narren møter keiserinnen. Hun lærer narren om de kvinnelige hemmelighetene. Kortet står for å ha, ressurssterke, innflytelse, integritet, egenkjærlighet, verdig. Keiserinnen bøyer seg ikke for noen. Hun har alt hun trenger i overflod. Oppnådde store eiendeler, menn, husdyr, eiendommer. Du er i en god periode, du vokser og ekspanderer.

KEISEREN
Narren møter keiseren. Han lærer narren om hva det er å være en mann. Kortet står for totalitær makt, for å styre noe, holde stillingene, aldri varme opp, gi ordre med en fast hånd. Keiseren står for struktur, autoritet og regulering. Han kan være litt av en tyrann og kan stå for en autoritet i livet ditt som hindrer deg i å gå videre. Han er vant til å få det han vil.

HIEROFANTEN
Narren motta utdanning om hvordan man skal oppføre seg i samfunnet (den høyere kom fra Ypperstepresten). Læreren, systemet, stivhet, dype leksjoner, stevne, tradisjon. Å sende inn. Hierofanten refererer til konformitet og gruppeidentifikasjon. Han kan stå for gruppepress eller for behovet for å tilpasse seg en gruppes normer og vurderinger.

DE ELSKERNE
Narren får oppleve ekte kjærlighet for første gang. Kortet snakker om forening, mannlig og kvinnelig prinsipp i perfekt balanse, harmoni, kjærlighet, partnerskap, konstruktiv seksualitet, egenkjærlighet. Den indre mannen og kvinnen. Elskerne indikerer vanligvis et valg i kjærlighet, men ikke nødvendigvis. Kortet indikerer vanligvis et tøft moralsk valg som du må ta selv.

VOGNEN
Narren er lastet opp av kjærligheten fra kortet før. Han er ute i verden. Vognen er kortet for å navigere i det fysiske. Kortet snakker om bevegelse, å utføre en ordre, en beslutning som er tatt, nå et mål, raffinert, høyere formål. Vognen refererer til kamp, triumf, kontroll og selvdisiplin.

STYRKE
Å ha overvunnet noe, å mestre noe elegant, å ha nådd målet, perfeksjon i det ytre. Kvinnen har hånden sin i løvenes munn, som symboliserer at hun har beseiret sitt eget beste. Styrke står for mot, indre styrke og selvkontroll. Du må stole på deg selv og ta ansvar for ditt eget liv. Du går gjennom forsøk som du må møte.

HEREMITEN
Narren trekker seg unna for å gå dypere, finne svarene, leges, foreta en indre reise. Vil ikke lenger være i utsiden nå, bare ved å gå innover kan du vokse herfra. Selv å være lyset i mørket for andre. Du må gå tilbake og reflektere og gjøre en selvransakelse. Du må ta en viktig beslutning eller komme til en konklusjon.

ÖDESHJULET
Karmiske forandringer, prøv lykken, få en sjanse, sett på prøve, positiv eller negativ utgang, sykliske prosesser. Skjebnehjulet indikerer et vendepunkt i livet ditt. Uventede ting kommer, men resultatene blir vanligvis bedre. Kortet representerer skjebnen og reisen.

RETTFERDIGHETEN
Balanse, utjevning, konsekvenser, lov og rett. Ta straffen hans. Betal tilbake det du skylder. Dette kortet er resultatet av kortet Stavehjulet. Dommen dro seg bort i heremitten, for å snurre på Odes Wheel og se sannheten om seg selv, for å havne på Justice-kortet der justeringen gjøres. Kortet viser at resultatet av tidligere handlinger blir returnert til deg. Når du sår, må du høste.

DEN HENGEDE MENN
Når narrens karma blir betalt, skjer det en transformasjon i kortet The Hanged Man and Death. Personlig timeout, stillestående, nye perspektiver etter låsing, overhengende aha-opplevelse. Den hengte mannen indikerer behovet for å ofre. Du blir et offer for andres feiloppfatninger.

DØDEN
Nødvendig rensing, transformasjon, oppgradering, modning, slutt på en prosess. Gi slipp på noe som ikke lenger kommer deg til gode. Døden representerer en slutt på noe, ofte er det positivt. Noen ganger en stor forandring. Men noen ganger kan kortet indikere feil, skuffelser, ødeleggelse, korrupsjon, ulykkelige separasjoner, tap av venner og mangel på hjelp.

ALKEMISTEN
Moderasjon, balanserende ytterpunkter, det gyldne middelværet. Sommerfuglen har nådd sin fulle kapasitet. På bildet har engelen to nebber. Vannet renner oppover, fra det nedre begerglasset til det høyere. De to skal blandes i en alkymisk prosess. Lag står for kompromiss og samarbeid. Lag peker på en lykkelig utgang til en vanskelig situasjon. God balanse mellom godt og vondt.

DJEVELEN
Her blir narren prøvd igjen til fristelse. Djevelen står for fristelse, besettelse, instinkter, dyrekrefter og materialisme. Du er sannsynligvis fanget i en usunn situasjon og føler bare håpløshet. Kortet indikerer alvorlige feil, feil, hat, sjalusi og grådighet. Generelt sett representerer kortet en negativ innvirkning i livet ditt.

TÅRNET
Plutselig kaotisk endring, til og med fundamentet er smuldret for å bygge bedre og sterkere. Det ødeleggende fra kortet før løses opp for noe annet. Tårnet er et illevarslende kort, som alltid forårsaker en slags krise og står for elendighet, lidelse, irritasjon, motstand, katastrofe, skandale, skuffelse, ødeleggelse, sammenbrudd og ulykker.

STJERNE
NÅ kommer Narren till lyset fra Stjernen. Narrens destruktive skall har knitret og falt av. Dette handler om den sterke typen sårbarheter. Trenger ikke noe, lever i nuet, reiser med lett pakking, total tilstedeværelse. Stjernen står for håp og inspirasjon. Du er på rett vei, for å oppnå mål og lengsler handling kreves.

MÅNEN
Narren må også lære om det falske lyset. Månens lys er det av hemmeligheter, løgner, det skjulte, illusjoner, bedrag. Månen representerer psyken, underbevisstheten, angsten, kaos og forvirring. Dette er en periode med usikkerhet. Kortet kan indikere skjulte fiender, tilbakeslag, terror, bedrag og feil.

SOLEN
Solen skjuler ingenting for Narren. Här får man se sin sanna natur. Och den sanna naturen er det rene uskyldige barnet. Kortet står for informasjon og klarhet, stor optimisme. Sola står for fremgang og suksess, optimisme, energi og styrke.

DOM
Kortet snakker om dom, syn i sømmene, vekking, alt er spiss, brutal sannhet, forløsende, alarmerende, konfrontasjon. Dommen viser til endring av stilling og fornyelse. Tiden er inne for å avgjøre fortiden med det du har vært og har gjort så langt. Fortidens feil ligger bak deg, og du er klar for en ny start.

VERDEN
Narren har lært alle livstimer og er nå opplyst. Kortet snakker om slutten på en sykkel eller begynnelsen av en sykkel. Verden står for suksess, helhet, god avslutning på noe og harmoni. Kortet indikerer integrasjon, fullføring og oppfyllelse.

Tarot STORA ARKANA

STAVER

MYNTER

BEGRE

tarot
Navigation Tarotkort
komplett
Trekk et
tarotkort
Navigation Tarotkort
resume
Forside