Tarotkort gratis | Alt du trenger å vite om tarot | Arkana 1

Stora Arkanan Tarot 1 Magikern

MAGIKEREN

Beskrivning: Kortet viser magikeren iført en rød kappe som symboliserer hans ønsker og en hvit tunika som symboliserer ren ånd. De røde rosene og hvite liljer i forgrunnen er de ytre refleksjonene om disse egenskapene. På bordet foran ham står rekvisittene hans: sverd, stokk, beger og mynter. Disse representerer de fire astrologiske elementene: mynter (jord), sverd (luft), stokk (ild) og beger (vann). Disse representerer ulik atferd eller måter å kommunisere eller forholde seg på, avhengig av situasjonen.

Mynten representerer kroppen og evnen til å kommunisere som kan støtte ressurs- eller økonomiske bestrebelser. Koppen representerer hjertet og evnen til å kommunisere følelser. Sverdet symboliserer sansen og evnen til å artikulere ideer og tanker tydelig og nøyaktig. Pinnen, er et tegn på hans forbindelse mellom gudene og menneskene. Det symboliserer inspirasjonene fra den guddommelige kilden, som kan bli praktiske realiteter.

Over magikerens hode tegnes et horisontalt antall på åtte, det matematiske tegnet på uendelig. Dette er tegn på Den Hellige Ånds talent for å bruke intuisjon. Verktøyet på bordet indikerer dermed magikerens mange muligheter og talenter. Ibis- eller feniksstaven i magikerens høyre hånd symboliserer at han er i stand til å kommunisere fra et åndelig eller filosofisk synspunkt. En hånd som peker mot himmelen representerer evig liv. Som linning bærer magikeren en slange som biter seg selv i halen. Dette symboliserer ideen om at livet er evig selvforsynt og nærende av seg selv.

Tolkning: Magikeren symboliserer at du har krefter som kan brukes til å begynne på noe nytt. Det viser at du har tid til handling og for å utfolde energien din. Kortet symboliserer behov eller evne til å kommunisere og er derfor utmerket som visuell bekreftelse for å forbedre kommunikasjonsevnen.

Riktig kommunikasjon består av et valg mellom mange forskjellige uttrykk, kombinert med riktig timing. Dermed gjenspeiler kortet også tilpasningsevne og allsidighet. Magikeren symboliserer at du har reserver av dynamikk og dynamikk. Ditt valg ligger i om du vil bruke tankene dine (sverd), fantasi (pinne), hjerte (kopper) eller kropp (mynter) i uttrykket ditt. Vær oppmerksom på om det er noe du vil kommunisere og tenke på hvilken måte det ville være best – og verst – å gjøre dette.

Det positive aspektet av kortet er viljestyrke, mens dets negative side peker på en svakhet av vilje eller mangel på utholdenhet. Det er opp til deg å utforske alle muligheter og handle med verktøyene du har til rådighet. Andre ord som kjennetegner magikeren er: fleksibilitet, vilje, illusjoner, magisk arbeid, kreative initiativer, vilje, mannlig energi, trang til å gjøre noe, bevissthet om midlene du har skaffet deg som menneske, evner og muligheter for nye satsinger.

Prediksjon: Viljestyrke, vilje til å ta en risiko, evne til å trekke kraft ovenfra og føre dem til manifestasjon, kreative og taktfulle evner. Det er på tide at du sier din klare mening.

Astrologi: Kartet er knyttet til planeten Merkur og uttrykk gjennom kommunikasjon.

Nummer: Kortet har nummer én, det kreative krafttallet.

Bekreftelse: Jeg kommuniserer effektivt. Jeg kommuniserer tydelig. Jeg innser meg selv. Jeg har det som trengs for å endre situasjonen. Jeg har ansvar for meg selv. Jeg er ansvarlig for meg selv.

Det universelle prinsippet: : Magikeren representerer det universelle prinsippet for kommunikasjon: Som ovenfor, også nedenfor.

Tarot STORA ARKANA

STAVER

MYNTER

BEGRE

tarot
Navigation Tarotkort
komplett
Trekk et
tarotkort
Navigation Tarotkort
resume
Forside
Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume

Tarotkort

Klikk på tarotkortet over. Da kan du lese kortversjonen av tarotkortet. Du kan også se den fullstendige beskrivelsen av de 78 tarotkortene hvis du ønsker det. Her kan du både legge til tarotkort og lese om tarotkort. Alt er ganske gratis.

Et tarotsett består av 78 tarotkort delt inn i den store arkana bestående av 22 kort som sies å være symbolsk for 22 forsøk a mennesket må gå gjennom for å få innsikt og forståelse av seg selv og universets kontekst. Domstolskortene , som består av 16 kort som refererer til mennesker som er viktige i våre liv og hva vi vil mestre. Og til slutt den lille arkana bestående av 40 kort. Den lille arkana er igjen delt inn i fire kategorier – pinner, kopper, sverd og mynter – hver representerer forskjellige aspekter av personligheten.

Stora Arkanan

Stora arkanan består av arketypene vi alle har med oss ​​i psyken vår. Den beskriver narrenes reise mot opplysning hvor narren først møter tryllekunstneren og avslutter sin reise på det siste kortet, Verden. Du er luren. Dommen må gjennom alle de typiske fallgruvene, utfordringene og seirene som livet gir alle. De tjueto kartene kan sees på som bilder av utviklingsveier, universelle prinsipper, universelle opplevelser som ethvert menneske vil tegne i løpet av sitt liv.

Det vil være tider i livet ditt hvor du opplever "ingen frykt" (Narren). Du praktiserer daglig kommunikasjonskunsten (Magikern),som inkluderer din selvbevissthet og selvtillit (Översteprästinnan) når du utvider kjærligheten med visdom (Keiserinnen) og deponerer din egen kraft og ledelse for å styrke andre (Keiseren).

Det er gjennom erfaringene du har gjennom livet, at du nærmer deg en følelse av tro og spiritualitet (Ypperstepresten), som gjør at du kan inngå forhold med andre mennesker (De Elskerne). I alle aspekter av det du gjør, møter du effekten av det du forårsaker (Vognen) og du må finne at du balanserer opplevelsene du treffer på en rettferdig og rettferdig måte (Rettferdighet).

Ved å stole på din erfaring (Eremiten) kan du snu livet ditt i gunstige og positive retninger (Ödeshjulet), og plassere deg selv i situasjoner og forhold der du kan uttrykke din styrke og lyst på livet (Alkemisten) og som lar deg bryte de vanlige handlingsmønstrene og gå helt nye veier (Den hengte mannen).

Da må du gi slipp på fortiden og lukke døra bak deg. Det er nødvendig å løslate for å komme videre (Død). Etter en stund vil du kunne se på fortiden med en sans for humor (Djevelen). Du får herved fornyet energi til å bryte ned det kunstige og falske (Tårnet) og derved erkjenne din egen iboende natur. Du vil da skinne med selvinnsikt og selvtillit (Stjernen), og gi deg styrken til å forlate gamle kjente verdener og gå gjennom portene (Månen) for å utforske nye verdener.

Ved å ta dine valg i livet basert på din intuisjon og din egen følelse av hva som er rett og galt, vil du kunne være naturlig, produktiv og stimulerende i teamarbeid, partnerskap og delt innsats (Solen). Ved å fortsette å bruke din sunne dom og ta hensyn til omstendighetene og historien din og livet ditt som helhet, kan du gjøre dommeren til det lovløse vitnet (Dommedag). Når du har frigjort deg fra selvkritiske mønstre og har vært i stand til å se på deg selv med kjærlige saklige øyne, kan du bygge nye verdener både inne og ute (Verden).

Tarot Wands

Staver

Staver Ess - To Staver - Tre Staver - Fire Staver - Fem Staver - Seks Staver - Sju Staver - Åtta Staver - Ni Staver - Ti Staver - Staver page - Staver riddare - Staver drottning - Staver kung 

Symboliserer kreativitet, aktivitet, indre ild, arbeid av alle slag, skapelse, konstruksjon og talenter. skaper ut av. Trollformler viser raske hendelser, varme, intensitet, muligheter, handling, handling, arbeid, kreativ kraft, aktivitet, motivasjon, dominans, kreativitet og energi. Arbeid er kjennetegn for Staver. Dominans av Staver visar på situationer med arbeid - kan være en hobby, lekser, skolegan, enhver form for utdanning eller en situasjon som krever tid og engasjement.

Tarot Mynter

Mynt

Mynt Ess - To Mynt - Tre Mynt - Fire Mynt - Fem Mynt - Seks Mynt - Sju Mynt - Åtta Mynt - Ni Mynt - Ti Mynt - Mynt page - Mynt riddare - Mynt drottning - Mynt kung

Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken.

Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom. Mynt tillsammans med Staver visar på pengar som kommer ut ur arbetsmässiga situationer. Mynt tillsammans med Bägare visar på kärlek i hemmet. Trivsel hemma och ägodelar och materiell standard i hemmet. Fasta relationer. Mynt tillsammans med Sverd visar på konflikter som har med materiella saker och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och handlingar.

Tarot Begre

Begre

Begre Ess - To Begre - Tre Begre - Fire Begre - Fem Begre - Seks Begre - Sju Begre - Åtta Begre - Ni Begre - Ti Begre - Begre page - Begre riddare - Begre drottning - Begre kung

Symboliserar dina vardagliga känsloyttringar. Kärlek, Glädje. Hopp och tro. Besvikelser och förväntningar.I Bägarna har du även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det som du upplever och känner inom dig. Du vill att känslorna ska utvecklas, bli till en gemenskap, flöda över till en harmonisk situation. Allt detta går under samlingsnamnet kärlek som är Bägarnas kännetecken. Dominans av Begre visar på mycket känslor och kärlek i förhållanden.

Tarot Swords

Sverd

Sverd Ess - To Sverd - Tre Sverd - Fire Sverd - Fem Sverd - Seks Sverd - Sju Sverd - Åtta Sverd - Ni Sverd - Tio Sverd - Sverd page - Sverd riddare - Sverd drottning - Sverd kung

Symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och skeenden – utveckling. Från tanke till handling. I Sverden har du händelserna , allt som rör upp och skapar din verklighet, ditt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, du vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa. Allt detta går under samlingsnamnet hälsa och ibland händelser som är Sverdens kännetecken. Dominans av Sverd visar på känslor och tankar snarare än handling. stor mental verksamhet och blockeringar.

Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume
Forside