Tarotkort gratis | Alt du trenger å vite om tarot | Arkana 5

Stora Arkanan Tarot V Ypperstepresten

Ypperstepresten

Beskrivning: Ypperstepresten, eller hierofanten, som kortet også kalles, sitter på en trone i en rød pave. Ovenpå er et hvitt bånd med kryss på. På hodet hans bærer han en tredelt krone (i tre nivåer) som symboliserer sin visdom om menneskets fysiske, emosjonelle og mentale sfærer. I den forbindelse fungerer ypperstepresten som lærer. I venstre hånd holder Ypperstepresten det tredelte korset; som et symbol på kropp, sjel og ånd eller treenighet – det er et symbol på hans åndelige autoritet. Med den andre hånden viser han et gammelt kristent tegn på velsignelse.

På hver side av ypperstepresten står en søyle. Kolonnen til høyre representerer loven, og kolonnen til venstre representerer friheten til å ta et valg, å adlyde eller ikke adlyde. At ypperstepresten sitter mellom de to søylene, symboliserer også hans rolle som avskaffelsesmand av motsetninger. Ved føttene hans ligger en gull- og sølvnøkkel, som representerer solen og månenergien.

De to herrene som kneler nederst på kortet viser at Ypperstepresten også representerer den innviede. Hver initiering utvider vår bevissthet og krever at vi fornyer og gjenoppretter oss selv. Det at det er to skikkelser, symboliserer læren om alle livets dualiteter, for eksempel yin og yang, kvinne og mann. Ypperstepresten har forent de mannlige og kvinnelige delene og utviklet dem til fullkommenhet. Ypperstepresten representerer brobyggeren som danner bindeleddet mellom menneske og Gud.

Tolkning: Ypperstepresten viser til det åndelige aspektet i hver av oss som kan etablere en indre forbindelse, enhetsopplevelse eller kommunikasjonslinje mellom vår daglige bevissthet og en intuitiv forståelse av det guddommelige og de åndelige lovene. Kortet symboliserer åndelige verdier og respekt for den guddommelige loven, men symboliserer ikke nødvendigvis noen spesiell religiøs retning. Å forstå den åndelige loven handler også om det unike forholdet hver enkelt av oss må ha til vår helt egen idé om Gud. Ypperstepresten symboliserer læring og undervisning, og siden det særlig er i forbindelse med familie og venner at tro og individualitet blir satt på prøve, handler kortet hovedsakelig om familie og sosiale problemer og bekymringer.

Når du trekker mot dette kortet, er det på tide å stole på din dypeste tro når det gjelder sosiale kontekster i vid forstand. Når du tegner dette kortet, er det en henvisning at hvis du søker, er det på tide å rette oppmerksomheten mot åndelige ting, for å utvide forståelsen din for hvordan verden og livet ditt henger sammen. Kortet symboliserer et ønske om å virkelig forstå ting filosofisk eller åndelig og samtidig et ønske om å finne reell mening og / eller formål i tilværelsen.

Dette kan for eksempel gjøres gjennom studier, kurs i personlig utvikling, etter en åndelig lærer eller meditasjon. Letingen etter deg selv vil føre deg inn i åndelige verdener. Det må imidlertid huskes at selv om frihet kan oppnås gjennom kunnskap, må man passe på å ikke bli dårlig råd eller å bruke ens energi på en konstruktiv måte. Andre ord som kjennetegner ypperstepresten er: religion, utdanning, åndelig mening i livet, veiledning, indre eller åndelig guide, transformasjon, tjeneste og plikter.

Prediksjon: Liming til samfunnskonvensjoner. Den bundne partneren eller ekteskapet. Slaveri. Behovet for ikke å avvike. Behovet for å bli akseptert i sosiale sammenhenger.

Astrologi: Kartet Høypresten er assosiert med det astrologiske tegnet Tyren. Oksen symboliserer jorden, og står for fysikalitet og materie. Oksen minner oss om å starte og handle på våre ideer og å forme dem.

Nummer: Ypperstepresten har nummer fem, noe som indikerer åndelig inspirasjon, intellektuell kapasitet, og de fire kardinalpunktene samlet i en felles kjerne.

Affirmation: Jeg blir inspirert av situasjoner der jeg kan lære og lære av meg selv. Jeg er åpen for å lære nytt.

Det universelle prinsippet: Ypperstepresten representerer prinsippet om undervisning.

Tarot STORA ARKANA

STAVER

MYNTER

BEGRE

tarot
Navigation Tarotkort
komplett
Trekk et
tarotkort
Navigation Tarotkort
resume
Forside

Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume

Tarotkort

Klikk på tarotkortet over. Da kan du lese kortversjonen av tarotkortet. Du kan også se den fullstendige beskrivelsen av de 78 tarotkortene hvis du ønsker det. Her kan du både legge til tarotkort og lese om tarotkort. Alt er ganske gratis.

Et tarotsett består av 78 tarotkort delt inn i den store arkana bestående av 22 kort som sies å være symbolsk for 22 forsøk a mennesket må gå gjennom for å få innsikt og forståelse av seg selv og universets kontekst. Domstolskortene , som består av 16 kort som refererer til mennesker som er viktige i våre liv og hva vi vil mestre. Og til slutt den lille arkana bestående av 40 kort. Den lille arkana er igjen delt inn i fire kategorier – pinner, kopper, sverd og mynter – hver representerer forskjellige aspekter av personligheten.

Stora Arkanan

Stora arkanan består av arketypene vi alle har med oss ​​i psyken vår. Den beskriver narrenes reise mot opplysning hvor narren først møter tryllekunstneren og avslutter sin reise på det siste kortet, Verden. Du er luren. Dommen må gjennom alle de typiske fallgruvene, utfordringene og seirene som livet gir alle. De tjueto kartene kan sees på som bilder av utviklingsveier, universelle prinsipper, universelle opplevelser som ethvert menneske vil tegne i løpet av sitt liv.

Det vil være tider i livet ditt hvor du opplever "ingen frykt" (Narren). Du praktiserer daglig kommunikasjonskunsten (Magikern),som inkluderer din selvbevissthet og selvtillit (Översteprästinnan) når du utvider kjærligheten med visdom (Keiserinnen) og deponerer din egen kraft og ledelse for å styrke andre (Keiseren).

Det er gjennom erfaringene du har gjennom livet, at du nærmer deg en følelse av tro og spiritualitet (Ypperstepresten), som gjør at du kan inngå forhold med andre mennesker (De Elskerne). I alle aspekter av det du gjør, møter du effekten av det du forårsaker (Vognen) og du må finne at du balanserer opplevelsene du treffer på en rettferdig og rettferdig måte (Rettferdighet).

Ved å stole på din erfaring (Eremiten) kan du snu livet ditt i gunstige og positive retninger (Ödeshjulet), og plassere deg selv i situasjoner og forhold der du kan uttrykke din styrke og lyst på livet (Alkemisten) og som lar deg bryte de vanlige handlingsmønstrene og gå helt nye veier (Den hengte mannen).

Da må du gi slipp på fortiden og lukke døra bak deg. Det er nødvendig å løslate for å komme videre (Død). Etter en stund vil du kunne se på fortiden med en sans for humor (Djevelen). Du får herved fornyet energi til å bryte ned det kunstige og falske (Tårnet) og derved erkjenne din egen iboende natur. Du vil da skinne med selvinnsikt og selvtillit (Stjernen), og gi deg styrken til å forlate gamle kjente verdener og gå gjennom portene (Månen) for å utforske nye verdener.

Ved å ta dine valg i livet basert på din intuisjon og din egen følelse av hva som er rett og galt, vil du kunne være naturlig, produktiv og stimulerende i teamarbeid, partnerskap og delt innsats (Solen). Ved å fortsette å bruke din sunne dom og ta hensyn til omstendighetene og historien din og livet ditt som helhet, kan du gjøre dommeren til det lovløse vitnet (Dommedag). Når du har frigjort deg fra selvkritiske mønstre og har vært i stand til å se på deg selv med kjærlige saklige øyne, kan du bygge nye verdener både inne og ute (Verden).

Tarot Wands

Staver

Staver Ess - To Staver - Tre Staver - Fire Staver - Fem Staver - Seks Staver - Sju Staver - Åtta Staver - Ni Staver - Ti Staver - Staver page - Staver riddare - Staver drottning - Staver kung 

Symboliserer kreativitet, aktivitet, indre ild, arbeid av alle slag, skapelse, konstruksjon og talenter. skaper ut av. Trollformler viser raske hendelser, varme, intensitet, muligheter, handling, handling, arbeid, kreativ kraft, aktivitet, motivasjon, dominans, kreativitet og energi. Arbeid er kjennetegn for Staver. Dominans av Staver visar på situationer med arbeid - kan være en hobby, lekser, skolegan, enhver form for utdanning eller en situasjon som krever tid og engasjement.

Tarot Mynter

Mynt

Mynt Ess - To Mynt - Tre Mynt - Fire Mynt - Fem Mynt - Seks Mynt - Sju Mynt - Åtta Mynt - Ni Mynt - Ti Mynt - Mynt page - Mynt riddare - Mynt drottning - Mynt kung

Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken.

Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom. Mynt tillsammans med Staver visar på pengar som kommer ut ur arbetsmässiga situationer. Mynt tillsammans med Bägare visar på kärlek i hemmet. Trivsel hemma och ägodelar och materiell standard i hemmet. Fasta relationer. Mynt tillsammans med Sverd visar på konflikter som har med materiella saker och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och handlingar.

Tarot Begre

Begre

Begre Ess - To Begre - Tre Begre - Fire Begre - Fem Begre - Seks Begre - Sju Begre - Åtta Begre - Ni Begre - Ti Begre - Begre page - Begre riddare - Begre drottning - Begre kung

Symboliserar dina vardagliga känsloyttringar. Kärlek, Glädje. Hopp och tro. Besvikelser och förväntningar.I Bägarna har du även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det som du upplever och känner inom dig. Du vill att känslorna ska utvecklas, bli till en gemenskap, flöda över till en harmonisk situation. Allt detta går under samlingsnamnet kärlek som är Bägarnas kännetecken. Dominans av Begre visar på mycket känslor och kärlek i förhållanden.

Tarot Swords

Sverd

Sverd Ess - To Sverd - Tre Sverd - Fire Sverd - Fem Sverd - Seks Sverd - Sju Sverd - Åtta Sverd - Ni Sverd - Tio Sverd - Sverd page - Sverd riddare - Sverd drottning - Sverd kung

Symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och skeenden – utveckling. Från tanke till handling. I Sverden har du händelserna , allt som rör upp och skapar din verklighet, ditt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, du vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa. Allt detta går under samlingsnamnet hälsa och ibland händelser som är Sverdens kännetecken. Dominans av Sverd visar på känslor och tankar snarare än handling. stor mental verksamhet och blockeringar.

Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume
Forside