Tarotkort gratis | Alt du trenger å vite om tarot | Arkana 6

Tarot De elskende

DE ELSKENDE

Beskrivelse: Elskerne viser Adam og Eva som står nakne og side om side i et landskap. Adam står foran Livets tre som bærer tolv frukt, en for hvert av tegnene i dyrekretsen. Solen og en engel svever over dem. Engelen symboliserer Amor og minner oss om de to formene for kjærlighet: kjærlighet som lidenskap og kjærlighet som medfølelse. men det ser også ut til at engelen gir paret hans velsignelse. Adam og Eva står overfor et valg: før høsten, eller den uskyldige barndommen. Men uttrykket av sansene og den kjødelige kjærligheten og seksualiteten lurer rundt hjørnet, og symboliserer slangen i livets tre bak Eva.

Fra historien om Bibelen kan Adam og Eva tolkes som å bli fristet og spist av den forbudte frukten. De velger dermed seksualitet og formering, noe som gjør dem gudfryktige i evnen til å skape nytt liv. Men akkurat som det ga dem livets gave, brakte deres valg dem også død, om enn med muligheten for åndelig udødelighet. Som du vet representerer eplet i livets tre utvisningen fra Edens hage, og kortet inneholder også et symbol på valg og avvelgelse. Man må løsrive seg fra et tidligere forhold før man helhjertet kan flytte inn i et annet. For eksempel løslater en mann seg fra moren sin og gir seg til kjæresten. dvs. det er også et følelsesmessig valg knyttet til elskerne.

Tolkning: Dette kortet har to hovedbetydninger. Den første handler selvfølgelig om et kjærlighetsforhold. Kortet kan indikere et sterkt bånd mellom to personer, for eksempel et arbeidsforhold og et kjærlighetsforhold. Den andre betydningen har å gjøre med valg. Spørsmålet må ta en vanskelig avgjørelse som vanligvis vil innebære noe offer. En splittelse mellom det du mener er riktig og det du vil gjøre. Spørsmålet må kanskje velge mellom to personer, situasjoner eller jobber, hvorav den ene gir økonomiske fordeler mens den andre oppfyller kreative behov.

Kortet viser til konsekvensene et forhastet eller uforutsett valg, for eksempel et forhold eller kjærlighetsforhold, kan ha. Men valget eller rettssaken handler ikke bare om kjærlighet og romantikk. Det kan også dreie seg om en sak, en situasjon, en omstendighet av stor personlig betydning som innebærer valg. Kortet kan også indikere tap eller skuffelse, fordi når du velger en, mister du noe annet. Adam og Eva valgte kunnskap, men døden fulgte. Å velge kjærlighet og lidenskap kan også føre til sårbarhet og smerte.

Andre ord som kjennetegner elskere er: kjærlighet som en vei til det, guddommelig, tiltrekning, forening av motsetninger gjennom kjærlighet, enhet , harmoni, økt bevissthet gjennom et forhold, partnerskap, motsetninger og beslutninger.

Forutsigelse: Begynnelsen på ny kjærlighet. En fristelse eller attraksjon er til stede. Kampen mellom åndelig og kjødelig kjærlighet.

Nummer: Nummeret på kortet er seks, tallet for harmoni.

Astrologi: Kartet er knyttet til stjernetegn Tvillingene (Gemini).

Affirmation: Jeg har iboende sosiale ferdigheter. Jeg setter pris på og ærer prinsippet om vennskap.

Det universelle prinsippet: De elskende representerer kunsten og ferdighetene som trengs for å opprettholde menneskelige forhold som det universelle prinsippet.

Tarot STORA ARKANA

STAVER

MYNTER

BEGRE

tarot
Navigation Tarotkort
komplett
Trekk et
tarotkort
Navigation Tarotkort
resume
Forside

Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume

Tarotkort

Klikk på tarotkortet over. Da kan du lese kortversjonen av tarotkortet. Du kan også se den fullstendige beskrivelsen av de 78 tarotkortene hvis du ønsker det. Her kan du både legge til tarotkort og lese om tarotkort. Alt er ganske gratis.

Et tarotsett består av 78 tarotkort delt inn i den store arkana bestående av 22 kort som sies å være symbolsk for 22 forsøk a mennesket må gå gjennom for å få innsikt og forståelse av seg selv og universets kontekst. Domstolskortene , som består av 16 kort som refererer til mennesker som er viktige i våre liv og hva vi vil mestre. Og til slutt den lille arkana bestående av 40 kort. Den lille arkana er igjen delt inn i fire kategorier – pinner, kopper, sverd og mynter – hver representerer forskjellige aspekter av personligheten.

Stora Arkanan

Stora arkanan består av arketypene vi alle har med oss ​​i psyken vår. Den beskriver narrenes reise mot opplysning hvor narren først møter tryllekunstneren og avslutter sin reise på det siste kortet, Verden. Du er luren. Dommen må gjennom alle de typiske fallgruvene, utfordringene og seirene som livet gir alle. De tjueto kartene kan sees på som bilder av utviklingsveier, universelle prinsipper, universelle opplevelser som ethvert menneske vil tegne i løpet av sitt liv.

Det vil være tider i livet ditt hvor du opplever "ingen frykt" (Narren). Du praktiserer daglig kommunikasjonskunsten (Magikern),som inkluderer din selvbevissthet og selvtillit (Översteprästinnan) når du utvider kjærligheten med visdom (Keiserinnen) og deponerer din egen kraft og ledelse for å styrke andre (Keiseren).

Det er gjennom erfaringene du har gjennom livet, at du nærmer deg en følelse av tro og spiritualitet (Ypperstepresten), som gjør at du kan inngå forhold med andre mennesker (De Elskerne). I alle aspekter av det du gjør, møter du effekten av det du forårsaker (Vognen) og du må finne at du balanserer opplevelsene du treffer på en rettferdig og rettferdig måte (Rettferdighet).

Ved å stole på din erfaring (Eremiten) kan du snu livet ditt i gunstige og positive retninger (Ödeshjulet), og plassere deg selv i situasjoner og forhold der du kan uttrykke din styrke og lyst på livet (Alkemisten) og som lar deg bryte de vanlige handlingsmønstrene og gå helt nye veier (Den hengte mannen).

Da må du gi slipp på fortiden og lukke døra bak deg. Det er nødvendig å løslate for å komme videre (Død). Etter en stund vil du kunne se på fortiden med en sans for humor (Djevelen). Du får herved fornyet energi til å bryte ned det kunstige og falske (Tårnet) og derved erkjenne din egen iboende natur. Du vil da skinne med selvinnsikt og selvtillit (Stjernen), og gi deg styrken til å forlate gamle kjente verdener og gå gjennom portene (Månen) for å utforske nye verdener.

Ved å ta dine valg i livet basert på din intuisjon og din egen følelse av hva som er rett og galt, vil du kunne være naturlig, produktiv og stimulerende i teamarbeid, partnerskap og delt innsats (Solen). Ved å fortsette å bruke din sunne dom og ta hensyn til omstendighetene og historien din og livet ditt som helhet, kan du gjøre dommeren til det lovløse vitnet (Dommedag). Når du har frigjort deg fra selvkritiske mønstre og har vært i stand til å se på deg selv med kjærlige saklige øyne, kan du bygge nye verdener både inne og ute (Verden).

Tarot Wands

Staver

Staver Ess - To Staver - Tre Staver - Fire Staver - Fem Staver - Seks Staver - Sju Staver - Åtta Staver - Ni Staver - Ti Staver - Staver page - Staver riddare - Staver drottning - Staver kung 

Symboliserer kreativitet, aktivitet, indre ild, arbeid av alle slag, skapelse, konstruksjon og talenter. skaper ut av. Trollformler viser raske hendelser, varme, intensitet, muligheter, handling, handling, arbeid, kreativ kraft, aktivitet, motivasjon, dominans, kreativitet og energi. Arbeid er kjennetegn for Staver. Dominans av Staver visar på situationer med arbeid - kan være en hobby, lekser, skolegan, enhver form for utdanning eller en situasjon som krever tid og engasjement.

Tarot Mynter

Mynt

Mynt Ess - To Mynt - Tre Mynt - Fire Mynt - Fem Mynt - Seks Mynt - Sju Mynt - Åtta Mynt - Ni Mynt - Ti Mynt - Mynt page - Mynt riddare - Mynt drottning - Mynt kung

Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken.

Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom. Mynt tillsammans med Staver visar på pengar som kommer ut ur arbetsmässiga situationer. Mynt tillsammans med Bägare visar på kärlek i hemmet. Trivsel hemma och ägodelar och materiell standard i hemmet. Fasta relationer. Mynt tillsammans med Sverd visar på konflikter som har med materiella saker och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och handlingar.

Tarot Begre

Begre

Begre Ess - To Begre - Tre Begre - Fire Begre - Fem Begre - Seks Begre - Sju Begre - Åtta Begre - Ni Begre - Ti Begre - Begre page - Begre riddare - Begre drottning - Begre kung

Symboliserar dina vardagliga känsloyttringar. Kärlek, Glädje. Hopp och tro. Besvikelser och förväntningar.I Bägarna har du även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det som du upplever och känner inom dig. Du vill att känslorna ska utvecklas, bli till en gemenskap, flöda över till en harmonisk situation. Allt detta går under samlingsnamnet kärlek som är Bägarnas kännetecken. Dominans av Begre visar på mycket känslor och kärlek i förhållanden.

Tarot Swords

Sverd

Sverd Ess - To Sverd - Tre Sverd - Fire Sverd - Fem Sverd - Seks Sverd - Sju Sverd - Åtta Sverd - Ni Sverd - Tio Sverd - Sverd page - Sverd riddare - Sverd drottning - Sverd kung

Symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och skeenden – utveckling. Från tanke till handling. I Sverden har du händelserna , allt som rör upp och skapar din verklighet, ditt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, du vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa. Allt detta går under samlingsnamnet hälsa och ibland händelser som är Sverdens kännetecken. Dominans av Sverd visar på känslor och tankar snarare än handling. stor mental verksamhet och blockeringar.

Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume
Forside