Tarotkort gratis | Alt du trenger å vite om tarot | Arkana 9

Tarot eneboeren

Eremitten

Beskrivelse: Eremitten viser en gammel tynn mann som står alene på en snøkledd ås. Rundt seg bærer han en lang grå kappe som kunne symbolisere en beskyttelse mot omverdenen, som oppnås blant annet gjennom selvinnsikt. Mannen har et langt grått skjegg, som indikerer alder og erfaring. På den ene hånden løfter han sannhetens lampe der en sekspekket stjerne lyser. Det flimrende indre intuisjonslyset, eller høyere bevissthetslys, leder den ensomme søkeren på sin vei. Han leter etter en sti han ikke kjenner.

I hånden holder han en lysende gullrør som han er avhengig av. Pinnen kan symbolisere hans dype kunnskap om de mystiske kreftene i naturen, eller den symboliserer komforten som finnes i religionen og i troen på Gud. Hodet er svakt bøyd og øynene litt lukket. Bak ham er snødekte fjell i det fjerne. Kortet kan være litt som Narren fordi de både reiser og er alene.

Eremitten har imidlertid en annen stemning rundt seg, dels fordi han er eldre og delvis fordi han er klokere. Han er også mer forsiktig og tålmodig. Den enslige har lært å være alene og stole på seg selv på en annen måte enn Narren. Kartet viser oss at selv når tiden går, skaffer vi oss eiendommer som bare kan anskaffes over tid. SEremitten ser ut til å ha stoppet og være innadvendt, muligens reflekterende eller meditere.

Tolkning: For det første symboliserer eremitten den indre vismann, og enten forteller noe om et behov for at den skal uttrykke seg, eller et behov for at dette skal utvikle seg. Dette kan uttrykkes, for eksempel ved å avslutte løse ender, omorganisere og strukturere gjennom rollen som far, mor eller leder.

For at den skal utvikle seg, må du fokusere på ditt eget indre liv, slik at det blir konsistent og i harmoni med ditt grunnleggende vesen. Ved å gå inn vil du kunne få dyp innsikt og verdifull veiledning. Du må vite at i disse øyeblikkene er du sannsynligvis alene, men ikke nødvendigvis ensom. Gjennom refleksjon, ettertanke eller meditasjon vil du finne indre ro, perfeksjon og tilfredshet med deg selv. Det vil sannsynligvis være en fordel hvis du kan komme deg litt unna distraksjonene i den travle verdenen. Visdom og innsikt kan også komme til deg gjennom drømmer og visjoner.

Eremitten er også relatert til tidens gang, og her vil du lære. at du gjennom aksept og tålmodighet vil få visdom og trøst. Når det gjelder tid, må du imidlertid være forsiktig så du ikke er for forsiktig og ikke villig til å gi slipp på gamle vaner og godta nye.

Andre ord som kjennetegner Eremitten er: arketypen til den gamle kloke mannen, dom, vennlighet, indre styrke, stillhet, forsiktighet, langsom effektivitet , oppdage sjelen, se lyset i seg selv, bevissthetens vei og lytte innover.

Forudsigelse: Visdom, møte med en mentor. Trenger å trekke seg tilbake og vurdere. Åpenhet for hjelp som tilbys. Trenger å trekke seg.

Nummer: Nummeret til kortet er ni, tallet for innvielses.

Astrologi: Jomfru. I likhet med Jomfruen har eremitten tillit og er hel i seg selv.

Affirmation: Jeg liker å utforske min indre verden i øyeblikk alene med meg selv. Jeg er en med min indre stillhet.

Det universelle prinsipp: Eremitten, den ensomme guiden, den kloke, fakkelbæreren bruker indre visdom og livserfaring for å hjelpe andre gjennom livets prosesser og representerer de universelle prinsippene for perfeksjon, introspeksjon og rom

Tarot STORA ARKANA

STAVER

MYNTER

BEGRE

tarot
Navigation Tarotkort
komplett
Trekk et
tarotkort
Navigation Tarotkort
resume
Forside

Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume

Tarotkort

Klikk på tarotkortet over. Da kan du lese kortversjonen av tarotkortet. Du kan også se den fullstendige beskrivelsen av de 78 tarotkortene hvis du ønsker det. Her kan du både legge til tarotkort og lese om tarotkort. Alt er ganske gratis.

Et tarotsett består av 78 tarotkort delt inn i den store arkana bestående av 22 kort som sies å være symbolsk for 22 forsøk a mennesket må gå gjennom for å få innsikt og forståelse av seg selv og universets kontekst. Domstolskortene , som består av 16 kort som refererer til mennesker som er viktige i våre liv og hva vi vil mestre. Og til slutt den lille arkana bestående av 40 kort. Den lille arkana er igjen delt inn i fire kategorier – pinner, kopper, sverd og mynter – hver representerer forskjellige aspekter av personligheten.

Stora Arkanan

Stora arkanan består av arketypene vi alle har med oss ​​i psyken vår. Den beskriver narrenes reise mot opplysning hvor narren først møter tryllekunstneren og avslutter sin reise på det siste kortet, Verden. Du er luren. Dommen må gjennom alle de typiske fallgruvene, utfordringene og seirene som livet gir alle. De tjueto kartene kan sees på som bilder av utviklingsveier, universelle prinsipper, universelle opplevelser som ethvert menneske vil tegne i løpet av sitt liv.

Det vil være tider i livet ditt hvor du opplever "ingen frykt" (Narren). Du praktiserer daglig kommunikasjonskunsten (Magikern),som inkluderer din selvbevissthet og selvtillit (Översteprästinnan) når du utvider kjærligheten med visdom (Keiserinnen) og deponerer din egen kraft og ledelse for å styrke andre (Keiseren).

Det er gjennom erfaringene du har gjennom livet, at du nærmer deg en følelse av tro og spiritualitet (Ypperstepresten), som gjør at du kan inngå forhold med andre mennesker (De Elskerne). I alle aspekter av det du gjør, møter du effekten av det du forårsaker (Vognen) og du må finne at du balanserer opplevelsene du treffer på en rettferdig og rettferdig måte (Rettferdighet).

Ved å stole på din erfaring (Eremiten) kan du snu livet ditt i gunstige og positive retninger (Ödeshjulet), og plassere deg selv i situasjoner og forhold der du kan uttrykke din styrke og lyst på livet (Alkemisten) og som lar deg bryte de vanlige handlingsmønstrene og gå helt nye veier (Den hengte mannen).

Da må du gi slipp på fortiden og lukke døra bak deg. Det er nødvendig å løslate for å komme videre (Død). Etter en stund vil du kunne se på fortiden med en sans for humor (Djevelen). Du får herved fornyet energi til å bryte ned det kunstige og falske (Tårnet) og derved erkjenne din egen iboende natur. Du vil da skinne med selvinnsikt og selvtillit (Stjernen), og gi deg styrken til å forlate gamle kjente verdener og gå gjennom portene (Månen) for å utforske nye verdener.

Ved å ta dine valg i livet basert på din intuisjon og din egen følelse av hva som er rett og galt, vil du kunne være naturlig, produktiv og stimulerende i teamarbeid, partnerskap og delt innsats (Solen). Ved å fortsette å bruke din sunne dom og ta hensyn til omstendighetene og historien din og livet ditt som helhet, kan du gjøre dommeren til det lovløse vitnet (Dommedag). Når du har frigjort deg fra selvkritiske mønstre og har vært i stand til å se på deg selv med kjærlige saklige øyne, kan du bygge nye verdener både inne og ute (Verden).

Tarot Wands

Staver

Staver Ess - To Staver - Tre Staver - Fire Staver - Fem Staver - Seks Staver - Sju Staver - Åtta Staver - Ni Staver - Ti Staver - Staver page - Staver riddare - Staver drottning - Staver kung 

Symboliserer kreativitet, aktivitet, indre ild, arbeid av alle slag, skapelse, konstruksjon og talenter. skaper ut av. Trollformler viser raske hendelser, varme, intensitet, muligheter, handling, handling, arbeid, kreativ kraft, aktivitet, motivasjon, dominans, kreativitet og energi. Arbeid er kjennetegn for Staver. Dominans av Staver visar på situationer med arbeid - kan være en hobby, lekser, skolegan, enhver form for utdanning eller en situasjon som krever tid og engasjement.

Tarot Mynter

Mynt

Mynt Ess - To Mynt - Tre Mynt - Fire Mynt - Fem Mynt - Seks Mynt - Sju Mynt - Åtta Mynt - Ni Mynt - Ti Mynt - Mynt page - Mynt riddare - Mynt drottning - Mynt kung

Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken.

Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom. Mynt tillsammans med Staver visar på pengar som kommer ut ur arbetsmässiga situationer. Mynt tillsammans med Bägare visar på kärlek i hemmet. Trivsel hemma och ägodelar och materiell standard i hemmet. Fasta relationer. Mynt tillsammans med Sverd visar på konflikter som har med materiella saker och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och handlingar.

Tarot Begre

Begre

Begre Ess - To Begre - Tre Begre - Fire Begre - Fem Begre - Seks Begre - Sju Begre - Åtta Begre - Ni Begre - Ti Begre - Begre page - Begre riddare - Begre drottning - Begre kung

Symboliserar dina vardagliga känsloyttringar. Kärlek, Glädje. Hopp och tro. Besvikelser och förväntningar.I Bägarna har du även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det som du upplever och känner inom dig. Du vill att känslorna ska utvecklas, bli till en gemenskap, flöda över till en harmonisk situation. Allt detta går under samlingsnamnet kärlek som är Bägarnas kännetecken. Dominans av Begre visar på mycket känslor och kärlek i förhållanden.

Tarot Swords

Sverd

Sverd Ess - To Sverd - Tre Sverd - Fire Sverd - Fem Sverd - Seks Sverd - Sju Sverd - Åtta Sverd - Ni Sverd - Tio Sverd - Sverd page - Sverd riddare - Sverd drottning - Sverd kung

Symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och skeenden – utveckling. Från tanke till handling. I Sverden har du händelserna , allt som rör upp och skapar din verklighet, ditt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, du vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa. Allt detta går under samlingsnamnet hälsa och ibland händelser som är Sverdens kännetecken. Dominans av Sverd visar på känslor och tankar snarare än handling. stor mental verksamhet och blockeringar.

Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume
Forside