Tarotkort gratis | Alt du trenger å vite om tarot | Arkana 10

Tarot Skæbnehjulet

SKJEBNEHJULET

Beskrivelse: Skjebnehjulet viser et hjul med flere symboler på egyptisk, hebraisk og kristen tradisjon. For eksempel vises de fire hebraiske bokstavene som utgjør Guds eller Jehovas navn. Bokstavene er: yod, hei, vau og hei. Hjulet henger i luften mellom skyene. På hver sky er en figur – de fire levende vesener fra Esekiels syn: en okse med vinger, en løve med vinger, en ørn og en engel. De sitter hver med en bok i hånden og leser.

Videre ligger rundt rattet en slange, en sfinx og en djevel. Vi kan se at når hjulet snur, vil slangen falle av hjulet, til gjengjeld vil djevelen komme opp. Sfinxen, halv kvinne, halv løve sitter og troner på menneskers skjebne. Skjebnehjulet er et eldgamelt symbol på livsendring. Oftest blir det sett med mannen til venstre som reiser seg på rattet, den modne mannen i storhetstiden på toppen av hjulet og den gamle mannen som faller av rattet til høyre.

Det er skjebnekortet som minner oss om at livet alltid veksler, alltid har sine oppturer og nedturer og dets vekst, kroning og forfall. Man må vite at ordet skjebne i denne sammenhengen ikke betyr at menneskelivet er forhåndsbestemt. Vi er selv mestere i valgene vi tar, og vi må ta ansvar for dem – de dumme handlingene så vel som de smarte. Det er en stabilitet og en variasjon symbolisert i hjulet, ved at omkretsen beveger seg og tiltrekker seg oppmerksomhet, og aksen er det stabile, stille sentrum. Samtidig forteller hjulets konstante bevegelse at alt endrer seg og hele tiden beveger seg.

Tolkning: Først og fremst symboliserer skjebnehjulet nye muligheter, muligheten til å oppnå resultater, muligheten til å endre livet ditt til gunstigere og positive retninger. Det er en mulighet til å endre gamle mønstre og gamle måter å gjøre ting på. Når du drar Destiny Wheel, symboliserer det at en ny begynnelse kommer. Når du begynner på et nytt kapittel, vil du også være til stede for livets syklus og magi. Denne syklusen sier at akkurat når jorden og naturen beveger seg og aksepterer endringene som kommer – uten å bedømme dem som gode eller dårlige – så vil det være en fordel for deg å møte endringene med samme aksept.

Finn ut hvilken holdning som er mest gunstig for deg i din situasjon. Hjulets syklus symboliserer at den første halvdelen av reisen i den ytre verden er fullført, og det er nå på tide at den andre, indre reisen begynner. Du kan også oppleve at problemer løses fordi omstendighetene endres.

Andre ord, der beskriver skjebnehjulet, er: livets konstante oppturer og nedturer, karma, hell og forandring.

Forudsigelse: En ny begynnelse. Store hendelser som ikke lar seg påvirke. For å høste det som er sådd. Økonomiske muligheter.

Tal: Skjebnehjulets tall er ti, det første av tosifrede tall. Ti symboliserer fullføringen av en syklus og begynnelsen på en ny.

Astrologi: Kartet er knyttet til Jupiter, som står for vekst, glede og utvikling.

Affirmation: Jeg er fleksibel i tider med endring. Jeg tar vare på endringene mine. Jeg ser på livet mitt.

Det universelle prinsipp: Skjebnens hjul står for prinsippet om muligheter, gjennombrudd og utvidelse.

Tarot STORA ARKANA

STAVER

MYNTER

BEGRE

tarot
Navigation Tarotkort
komplett
Trekk et
tarotkort
Navigation Tarotkort
resume
Forside

Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume

Tarotkort

Klikk på tarotkortet over. Da kan du lese kortversjonen av tarotkortet. Du kan også se den fullstendige beskrivelsen av de 78 tarotkortene hvis du ønsker det. Her kan du både legge til tarotkort og lese om tarotkort. Alt er ganske gratis.

Et tarotsett består av 78 tarotkort delt inn i den store arkana bestående av 22 kort som sies å være symbolsk for 22 forsøk a mennesket må gå gjennom for å få innsikt og forståelse av seg selv og universets kontekst. Domstolskortene , som består av 16 kort som refererer til mennesker som er viktige i våre liv og hva vi vil mestre. Og til slutt den lille arkana bestående av 40 kort. Den lille arkana er igjen delt inn i fire kategorier – pinner, kopper, sverd og mynter – hver representerer forskjellige aspekter av personligheten.

Stora Arkanan

Stora arkanan består av arketypene vi alle har med oss ​​i psyken vår. Den beskriver narrenes reise mot opplysning hvor narren først møter tryllekunstneren og avslutter sin reise på det siste kortet, Verden. Du er luren. Dommen må gjennom alle de typiske fallgruvene, utfordringene og seirene som livet gir alle. De tjueto kartene kan sees på som bilder av utviklingsveier, universelle prinsipper, universelle opplevelser som ethvert menneske vil tegne i løpet av sitt liv.

Det vil være tider i livet ditt hvor du opplever "ingen frykt" (Narren). Du praktiserer daglig kommunikasjonskunsten (Magikern),som inkluderer din selvbevissthet og selvtillit (Översteprästinnan) når du utvider kjærligheten med visdom (Keiserinnen) og deponerer din egen kraft og ledelse for å styrke andre (Keiseren).

Det er gjennom erfaringene du har gjennom livet, at du nærmer deg en følelse av tro og spiritualitet (Ypperstepresten), som gjør at du kan inngå forhold med andre mennesker (De Elskerne). I alle aspekter av det du gjør, møter du effekten av det du forårsaker (Vognen) og du må finne at du balanserer opplevelsene du treffer på en rettferdig og rettferdig måte (Rettferdighet).

Ved å stole på din erfaring (Eremiten) kan du snu livet ditt i gunstige og positive retninger (Ödeshjulet), og plassere deg selv i situasjoner og forhold der du kan uttrykke din styrke og lyst på livet (Alkemisten) og som lar deg bryte de vanlige handlingsmønstrene og gå helt nye veier (Den hengte mannen).

Da må du gi slipp på fortiden og lukke døra bak deg. Det er nødvendig å løslate for å komme videre (Død). Etter en stund vil du kunne se på fortiden med en sans for humor (Djevelen). Du får herved fornyet energi til å bryte ned det kunstige og falske (Tårnet) og derved erkjenne din egen iboende natur. Du vil da skinne med selvinnsikt og selvtillit (Stjernen), og gi deg styrken til å forlate gamle kjente verdener og gå gjennom portene (Månen) for å utforske nye verdener.

Ved å ta dine valg i livet basert på din intuisjon og din egen følelse av hva som er rett og galt, vil du kunne være naturlig, produktiv og stimulerende i teamarbeid, partnerskap og delt innsats (Solen). Ved å fortsette å bruke din sunne dom og ta hensyn til omstendighetene og historien din og livet ditt som helhet, kan du gjøre dommeren til det lovløse vitnet (Dommedag). Når du har frigjort deg fra selvkritiske mønstre og har vært i stand til å se på deg selv med kjærlige saklige øyne, kan du bygge nye verdener både inne og ute (Verden).

Tarot Wands

Staver

Staver Ess - To Staver - Tre Staver - Fire Staver - Fem Staver - Seks Staver - Sju Staver - Åtta Staver - Ni Staver - Ti Staver - Staver page - Staver riddare - Staver drottning - Staver kung 

Symboliserer kreativitet, aktivitet, indre ild, arbeid av alle slag, skapelse, konstruksjon og talenter. skaper ut av. Trollformler viser raske hendelser, varme, intensitet, muligheter, handling, handling, arbeid, kreativ kraft, aktivitet, motivasjon, dominans, kreativitet og energi. Arbeid er kjennetegn for Staver. Dominans av Staver visar på situationer med arbeid - kan være en hobby, lekser, skolegan, enhver form for utdanning eller en situasjon som krever tid og engasjement.

Tarot Mynter

Mynt

Mynt Ess - To Mynt - Tre Mynt - Fire Mynt - Fem Mynt - Seks Mynt - Sju Mynt - Åtta Mynt - Ni Mynt - Ti Mynt - Mynt page - Mynt riddare - Mynt drottning - Mynt kung

Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken.

Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom. Mynt tillsammans med Staver visar på pengar som kommer ut ur arbetsmässiga situationer. Mynt tillsammans med Bägare visar på kärlek i hemmet. Trivsel hemma och ägodelar och materiell standard i hemmet. Fasta relationer. Mynt tillsammans med Sverd visar på konflikter som har med materiella saker och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och handlingar.

Tarot Begre

Begre

Begre Ess - To Begre - Tre Begre - Fire Begre - Fem Begre - Seks Begre - Sju Begre - Åtta Begre - Ni Begre - Ti Begre - Begre page - Begre riddare - Begre drottning - Begre kung

Symboliserar dina vardagliga känsloyttringar. Kärlek, Glädje. Hopp och tro. Besvikelser och förväntningar.I Bägarna har du även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det som du upplever och känner inom dig. Du vill att känslorna ska utvecklas, bli till en gemenskap, flöda över till en harmonisk situation. Allt detta går under samlingsnamnet kärlek som är Bägarnas kännetecken. Dominans av Begre visar på mycket känslor och kärlek i förhållanden.

Tarot Swords

Sverd

Sverd Ess - To Sverd - Tre Sverd - Fire Sverd - Fem Sverd - Seks Sverd - Sju Sverd - Åtta Sverd - Ni Sverd - Tio Sverd - Sverd page - Sverd riddare - Sverd drottning - Sverd kung

Symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och skeenden – utveckling. Från tanke till handling. I Sverden har du händelserna , allt som rör upp och skapar din verklighet, ditt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, du vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa. Allt detta går under samlingsnamnet hälsa och ibland händelser som är Sverdens kännetecken. Dominans av Sverd visar på känslor och tankar snarare än handling. stor mental verksamhet och blockeringar.

Navigation Komplett Dra kort Navigation Resume
Forside